Privacybeleid

FC Business gaat respectvol om met jouw persoonlijke informatie. Het is belangrijk om te weten welke persoonlijke gegevens wij over jou verzamelen en hoe deze gebruikt worden. Wanneer er iets niet duidelijk is, kun je contact opnemen via support@fcbusiness.nl. Wanneer wij ons privacybeleid wijzigen, laten we jou dat weten. Waar nodig vragen wij ook om jouw toestemming.

 

Privacyverklaring
FCBusiness.nl is eigendom van FC Business BV, gevestigd aan Aalbekerweg 4, 6336 AD in Hulsberg, die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens.

Deze privacyverklaring is tot stand gekomen met jou als consument als uitgangspunt. De privacyverklaring is van toepassing wanneer je tickets bij ons koopt en/of wanneer je onze site bezoekt.

 

Gegevens waarover we beschikken en hoe we eraan komen.

 • Bij het aanmaken van een account, het kopen van een ticket of het overgedragen krijgen van een ticket, hebben we gegevens nodig die jouw contact- en factuurgegevens bevatten.
  • Naam
  • Aanhef (optioneel)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam werkgever/bedrijf en functie.
  • Overige gegevens die actief verstrekt worden door het invullen van een persoonsprofiel.
 • Wanneer je onze website of app gebruikt, verzamelen we informatie volgens ons Cookiebeleid.
 • Als je via onze website of app gebruik maakt van een social media-functie, zal de betreffende site ons gegevens hierover verstrekken.
 • Wanneer je eisen hebt ten aanzien van je toegankelijkheid, willen wij er zo goed mogelijk voor zorgen dat je de beste ervaring krijgt om het event bij te wonen. Hiervoor hebben we gegevens van jouw behoeften nodig, die informatie kunnen bevatten over jouw geestelijke of lichamelijke gezondheid.
 • Er is geen intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Mocht je de indruk hebben dat er gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. De gegevens worden dan verwijderd.
 • Om onze diensten beter af te stemmen, maken we gebruik van externe diensten die geodemografische gegevens bijeenbrengen. Wanneer je dit niet wilt, raadpleeg dan de paragraaf ‘Keuzes en rechten’.

 

Het gebruik van jouw gegevens en waarom.

 1. Uitvoeren van de overeenkomst
  Wanneer je een ticket bij ons koopt gebruiken wij jouw gegevens om:
  1. De bestelling te verwerken;
  2. De betaling te kunnen aanvaarden en afhandelen;
  3. Service te kunnen verlenen.
 2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
  1. Voor het uitvoeren van onderzoeken en analyses om onze producten en dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.
  2. Voor eigen marketingdoeleinden.
  3. Om contact met je op te nemen (bijvoorbeeld via e-mail) voor reserveringsbevestigingen, reminders en wijzigingen.
  4. Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of die van Organisatoren), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
  5. Om de veiligheid van onze activiteiten en die van de Organisatoren te garanderen.
   Personalisatie en cookies staan los van elkaar.
  6. Om jouw cookie-instellingen te beheren, kan je gebruikmaken van onze cookies-toestemmingstool. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
  7. Voor het wettelijk nakomen van bewaartermijnen. Dit betreft 60 maanden voor de volgende gegevens: personalia, adres, facturen.
  8.  
 3. Gegeven toestemming
  1. Via jouw gegevens kunnen we contact met je opnemen ten aanzien van events, producten of diensten via e-mail, SMS, push- en/of webmeldingen, WhatsApp, telefonisch of social media-platformen.
  2. Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten, waar specifiek vereist en uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven.

 

Delen van gegevens en waarom.

 • Binnen FC Business en bedrijven die ons ondersteunen bij het leveren van onze dienstverlening, zoals technische ondersteuning, marketing, rapportage en administratie.
 • Met externe dienstverleners die de technische infrastructuur leveren, waarop onze systemen zijn gebouwd. Dit zijn de gegevensverwerkers.
 • Met de Organisatoren zodat zij in de mogelijkheid zijn om het evenement te organiseren binnen de geldende regelgeving en hun eigen voorwaarden.
 • Met de Organisatoren zodat zij een follow up kunnen geven aan het gebracht bezoek.
 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

 

Keuzes en rechten
Jouw keuzes
Als je ons toestemming hebt gegeven, kun je deze als volgt intrekken:

 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kun je je accountvoorwaarden wijzigen, de uitschrijfinstructies staan in elk van de e-mails die wij sturen, of neem contact met ons op en dan zullen wij het voor je doen.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Om webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van je browser wijzigen.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie kan je je accountvoorkeuren wijzigen. Als deze optie niet beschikbaar is kan met ons contact opnemen en zullen wij het voor je doen.

 

Jouw rechten
Je hebt ook rechten over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat je gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je hebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien je een account bij ons heeft, kan je dit ook doen door in te loggen en je informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over je nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Neem contact met ons op om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat je rechten kunnen verschillen afhankelijk van je woonplaats en waar we niet altijd gevolg hoeven te geven aan het verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

 

Je informatie onderhouden
We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

 

Contact
Als je vragen hebt over de privacyverklaring, kun je ons bereiken via support@fcbusiness.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Stan Pinkaarts.

We raden je aan om altijd eerst met ons contact op te nemen zodat we je direct kunnen proberen te helpen. Uiteraard kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.